مسعود مهرابی در گفتگو با جهادگران نیوز: عدالت بایستی به یك گفتمان نخبگانی تبدیل شود

مسعود مهرابی در گفتگو با جهادگران نیوز گفت: عدالت بایستی به یك گفتمان نخبگانی تبدیل شود. امروز عدالت برای جامعه ما به یک ارزش گفتمانی تبدیل شده است و در سطوح اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خاصی از طرف جامعه رأی می گیرد و با اقبال عمومی جامعه مواجه شده است.

وی بیان داشت: شروع اولیه انقلاب با عدالت خواهی بود اما اوایل دهه سوم انقلاب در دوره اصلاحات بین “عدالت خواهی” و کلید واژه  “آزادی و جامعه مدنی” دومی مقبولیت بیشتری پیدا کرد. اما دهه چهارم انقلاب باز این عدالت خواهی بود که به گفتمان بازگشت و کافی است مسئولی دم از مبارزه با اشرافیت و فساد بزند و سفرهای استانی داشته باشد و تبعیض و بی عدالتی ها را رصد کند تا ببینیم چطور آن شخص مقبولیت پیدا می کند و این نشان دهنده این است که عدالت خواهی پتانسیل ارزش گفتمانی قالب را دارد. هرچند که رسانه ها و روشنفکرا همیشه بین “آزادی های مدنی طبقه مرفه” و “مشکلات معیشتی و فساد های اقتصادی و رسیدگی به بحران های اقتصادی طبقات پایین و حتی متوسط جامعه”، اولی را سرلوحه روشنگری خود دانسته اند.

مسعود مهرابی افزود: مسئله عدالت را به عنوان یک آرمان طرح کنیم و آن را محدود به شخصیت ها نکنیم. با فاش کردنِ فساد فلان شخص در بانک در وزارت خانه در دستگاه اجرایی بنیاد های تبعیض خشک نمی شود. بلکه باید قوانین طوری باشد اصلا هیچ شخصی نتواند فساد کند و قانون را دور بزند. جنبش عدالت خواهی همانند سایر جنبش ها نیازمند نخبگان برگزیده و قهرمانان میباشد. بدین سان گروه های فکری باید از مطالبه گری به صورت فردی پرهیز کنند و در قالب جریان فکری و حتی حزب و تشکل های فراگیر فعالیت کنند نه صرف مطالبه گری یک روزنامه نگار یک فعال مدنی و یک روحانی و استاد دانشگاه که شروع به مبارزه با فساد کنند.

وی ادامه داد: عدالت خواهی نیاز به بنیان های نظری قوی دارد. یکی از آسیب های بنیادی گریبانگیر این جریان دوری از مطالعه تاریخی و مباحث تئوریک هست و نباید صرف احساس تکلیف نسبت به چند داستان و حدیث از عدالت خواهی امام علی ع اکتفا بشود. بلکه باید از دل آن اندیشه های سیاسی و اقتصادی حوزه عدالت را استخراج کرد تا موتور های بی عدالتی در جامعه به راحتی خاموش نشوند. مطالبه باید خود جوش و مصداق هایش در لحظه باشد نه اینکه تمام رسانه های غربی به آن بپردازند و بعد مطالبه گر درون گفتمان ما شروع به نطق کند.

مسعود مهرابی تاکید کرد: قانون گریزی در پوشش قانون، ساختار های آموزش و پرورش، مافیای کنکور، مافیای پزشکی و موسسه های غیر انتفاعی همه در ساختار قانون تبعیض را پی ریزی می کنند. پس مطالبه گر باید آشنا به تمام ساختارهای حقوقی جامعه باشد زیرا با افشا کردن و فریاد کشیدن تغییرات بنیادی رخ نمیدهد بلکه باید قوانینی که منجر به ظلم و تبعیض می شوند را تغییر داد. محافظه گرایی و مصلحت طلبی و افراط در این دو مقوله ترس را به جان جریان عدالت خواه می اندازد و حتی بین جریان های انقلابی هم اختلاف می اندازد چه برسد به این که عدالت خواهی زمانی جواب میدهد و تبدیل به گفتمان می شود که بتواند مولفه های مشترک بین تمام جریان های فکری در مورد مبارزه به فساد و رانت و بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی را به دور خود جمع کند.

انتهای پیام/