در بيست و ششمين جلسه كميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مطرح شد؛ بازنگری اهداف و وظایف حوزه بانوان شهرداری تهران

 

در بيست و ششمين جلسه كميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت بازنگری اهداف و وظایف حوزه بانوان در شهرداری تهران تاکید شد.

بازنگری اهداف و وظایف حوزه بانوان شهرداری تهران
به گزارش جهادگران نیوز، بيست و ششمين جلسه كميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با دستور جلسه ارائه گزارش كميته اجتماعي در حوزه بانوان براساس بودجه سال ۱۴۰۰ و برنامه ۵ ساله سوم شهرداري و ارائه برنامه و طرح هاي پيشنهادي پیش رو، برگزار شد.
در این جلسه تاکید گردید که در حوزه بانوان با نگاه دینی، انقلابی و ملی به احیا و بازنگری اهداف و وظایف سازمانی مبادرت گردد.
همچنین یکی از اقدامات مهم شهرداری تهران در حوزه بانوان بازنگری ماموریت ها بر اساس نیازهای روز جامعه می باشد.
در ادامه این جلسه مواردی همچون مخاطب شناسی، اولویت بندی گروه های هدف از جمله دختران، زنان خانه دار، زنان شاغل، زنان سرپرست خانوار و … و برنامه ریزی مناسب برای آنها از دیگر موضوعات مطروحه بود.
گفتنی است در این جلسه هدف گذاری بر اساس برنامه توسعه، میزان ورود به موضوعات مختلف مرتبط با بانوان، تبیین نقش موثر زنان در خانواده و اجتماع تاکید شد.
توجه به رویکرد ترویجی، آموزشی، ظرفیت سازی، توان افزایی، تسهیل گری، مشارکت جویی و… در حوزه زنان و خانواده، از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر و تاکید قرار گرفت.

منبع: پایگاه خبری شورای اسلامی شهر تهران