انتخابات _ اعلام لیست جهادگران با شعار محوری گام دوم انقلاب

آیت الله عباسعلی اختری در مراسم ویژه روحانیون از بنر و شعار انتخاباتی جهادگران ایران اسلامی رونمایی کرد و راهبردهای شعار جهادگران را تبیین نمود.