آغاز ارائه کمک‌های بلاعوض در مناطق سیل زدهسخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: کمک‌های بلاعوض به ازای هر واحد مسکونی در مناطق شهری ۱۲ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۶ میلیون تومان است.به گزارش پایگاه خبری جهادگران نیوز:

بهنام سعیدی در گفت‌وگو با‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خبرنگار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی خبرگزاری فارس، درباره کمک‌های بلاعوض و تسهیلات بانکی که به آسیب‌دیدگان سیلاب در استان‌های کشور ارائه می‌شود، گفت: کمک‌های بلاعوض به ازای هر واحد مسکونی در مناطق شهری ۱۲ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۶ میلیون تومان است.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازسازی واحدهای احداثی در مناطق شهری ۱۲ میلیون تومان، روستایی ۱۰ میلیون تومان، تعمیر واحدهای شهری و روستایی ۵ میلیون تومان و تأمین لوازم خانگی ۵ میلیون تومان برآورد شده است.

سعیدی درباره تسهیلات بانکی به آسیب‌دیدگان حادثه سیل در مناطق کشور گفت: برای بازسازی واحدهای احداثی شهری ۵۰ میلیون تومان و احداثی روستایی ۴۰ میلیون تومان اختصاص یافته است و برای تعمیر واحدهای شهری و روستایی نیز ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای تأمین لوازم خانگی نیز ۱۵ میلیون تومان اختصاص یافته است. در سامانه سجاد تمامی اقدامات و اقلامی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد جهت رعایت عدالت ثبت می‌شود و مردم نیز می‌توانند اقدامات انجام‌شده را ملاحظه کنند و افرادی که درخواست‌هایی را دارند بر اساس این سامانه عمل کنند.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح و کسانی که در بازسازی مشارکت دارند با هماهنگی بنیاد اسلامی در مناطق سیل‌زده می‌توانند اقدام کنند.

سعیدی یادآور شد: برای استان‌های خسارت‌دیده استان‌های معین مشخص شده است تا از ظرفیت دیگر استان‌ها نیز جهت بازسازی این مناطق بهره ببریم.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا کمک‌های بلاعوض و تسهیلات در حال حاضر به آسیب‌دیدگان مناطق سیل‌زده ارائه می‌شود، گفت:‌ کمک‌های بلاعوض معیشتی، تعمیری و احداثی آغاز شده است و افراد نیز برای دریافت تسهیلات بانکی به بانک‌ها معرفی شده‌اند تا دیگر مراحل آن انجام شود.

انتهای پیام/